Aiuta nella tua lingua

Consulenza finanziaria è un servizio gratuito per aiutare a risolvere i vostri problemi con il denaro.

Offriamo una guida indipendente e riservato per aiutare con problemi quali:

 • Difficoltà a pagare le bollette
 • Non hai abbastanza soldi per la vita quotidiana
 • Problemi di rimborso prestiti o debiti
 • Difficoltà finanziarie a causa del basso reddito

Se hai bisogno di aiuto, contatto Better Place Australia’s Financial First Aid team al 1800 639 523.

Se necessario, possiamo disporre di un interprete gratuito per aiutare con la vostra richiesta telefonica, o di partecipare ad una appuntamento Consulenza Finanziaria.

Υποστήριξη για Σας

Oικονομική συμβουλευτική είναι μια δωρεάν υπηρεσία για να σας βοηθήσει να λύσετε τα προβλήματά σας οικονομικόs

Προσφέρουμε ανεξάρτητη και εμπιστευτική καθοδήγηση για να σας βοηθήσει με:

Δυσκολία στην πληρωμή τους λογαριασμούς

Oχι αρκετά χρήματα για τις καθημερινές ανάγκες

προβλήματα αποπληρωμής δανείων ή απλήρωτα χρέη

οικονομική δυσκολία λόγω του χαμηλού εισοδήματος

Εάν χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να τηλεφωνήσετε FFA 1800 639 523

我們給您支持

用您的语言为您提供帮助

Financial Counselling 是一个为您免费提供 经济困难解决方案的服务。我们提供具有针对性的并保密的指导来帮助您解决类似如下的问题:

 • 遇到困难支付账单
 • 无法负担日常生活支出
 • 遇到麻烦偿还贷款
 • 低收入造成的经济 困难

如果您需要任何帮助请联系 FFA,电话 1800 639 523。

如果有需要我们可以提供免费的翻译服务来帮助您完成的电话咨询或是在 Financial Counselling 的当面咨询。

تدعيمٌ لكِ

نقدم المساعدة لكم بلغتكم

الاستشارة المالية هي خدمة مجانية تساعدكم على حل مشاكلكم المالية. ونحن نقدم توجيهات مستقلة وبغاية السرية

من أجل مساعدتكم في قضايا مثل:

+ الصعوبات التي تواجهونها في تسديد القوائم

+ عندما لا تتوفر السيولة المالية لتغطية الاحتياجات اليومية للمعيشة

+ المشاكل التي تواجهكم في تسديد القروض ودفع الديون

+ الصعوبات المالية بسبب تدني المرتبات

إذا كنتم بحاجة للمساعدة في هذه الشؤون يرجى الاتصال بمؤسسة (إف إم سي ) على الرقم 523 639 1800

وبإمكاننا أن نوفر لكم مترجماً كخدمة مجانية في حالة الاتصال الهاتفي أو عند حضور جلسة استشارية للقضايا المالية

Hỗ trợ ngôn ngữ cho bạn

Tư vn tài chính là mt dch v min phí đ giúp bn gii quyết nhng vn đ liên quan đến tin bc.

Chúng tôi cung cp nhng hướng dn h tr hình thc đc lp và riêng tư cho nhng vn đ sau:

 • Gp khó khăn trong vic chi tr hóa đơn tiêu th
 • Không có đ tin cho các chi phí hàng ngày
 • Không có kh năng thanh toán các khon vay mượn hoc n nn
 • Khó khăn tài chính vì thu nhp thp

Nếu bn cn giúp đ, hãy liên lc vi FFA qua s 1800 639 523.

Nếu cn, chúng tôi s sp xếp mt thông dch viên min phí đ ph tr cho cuc gi tư vn ca bn, hoc khi bn đến d mt cuc hn tư vn tài chính vi chúng tôi.